НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Извършва геодезически/маркшайдерски измервания и обработка на резултатите в рудник „Елаците“ и прилежащата му инфраструктура/p>
 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Работиш с геодезически инструменти и софтуер, извършваш геодезически /маркшайдерски измервания с цел маркшайдерско осигуряване на основните технологични процеси в рудника
 • Извършваш маркшайдерски заснемания и трасировъчни работи

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование, специалности „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“
 • Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office
 • Познания по AutoCAD Civil 3D ще се считат за предимство
 • Умения за работа със съвременни геодезически методи и инструменти (тотална станция; GPS/GNSS приемници и др.)
 • Умения за работа в екип, комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащане до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password