НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Управлява и обслужва товарен автомобил. Транспортира минната маса от забоите до приемните пунктове.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Управляваш тежкотоварния автомобил, съгласно техническите изисквания, като следиш за нормалната работа на двигателя и механизмите
 • Участваш с помощни действия при извършването на текущите ремонтни и технически обслужвания на тежкотоварния автомобил
 • Извършваш преглед на техническата изправност на тежкотоварния автомобил

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно образование
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „C“
 • Познания по устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене
 • Познаване на правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите
 • Опит с извънгабаритни МПС ще се счита за предимство
 • Работа в минната индустрия ще се счита за предимство

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащане до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password