НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Участва в проектиране и планиране на минно добивните и насипищни работи, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Координира и участва в оперативната дейност по добива на руда и откривка в рудника и контролира спазването на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните планове, както и технологията на добива и насипването.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Изготвяш и поддържаш необходимата техническа документация. Изготвяш и проследяваш изпълнението на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните планове за развитие на минно добивните и насипищни работи
 • Работиш със специализиран софтуер за обработка и анализ на геоложка и маркшайдерска информация
 • Участваш в определянето на пространственото развитие на добивните и насипищни дейности в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование, специалност: „Разработване на полезните изкопаеми“ от МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София
 • Познания по AutoCAD и MS Office
 • Владеене на чужд/и език/ци ще се счита за предимство
 • Работа със специализирани софтуери за минно планиране и проектиране и Civil 3D (AutoCAD) ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност
 • Желание, амбиция и мотивация за професионално развитие и работа в динамична среда

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащане до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password