НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Лятната Стажантска програма на Елаците-Мед АД вече 13 години подава ръка на студенти и млади специалисти в усилията им да надградят своите знания и да придобият ценни умения и опит за по-добра реализация на пазара на труда. Чрез нея предоставяме на нашите стажанти вдъхновяваща работна среда и лични наставници – най-добрите ни професионалисти с богат опит в своята сфера на дейност. Програмата се реализира на двете производствени площадки – Рудодобивен и Обогатителен комплекс. Стажантските позиции дават възможност да се запознаеш с дейността на компанията в различните цехове и отдели и с най-добрите практики, познати в нашия бранш.

Можеш да кандидатстваш за лятната Стажантска програма 2024, ако си студент или млад специалист от следните или сходни на тях специалности:

 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Механизация на минното производство
 • Хидрогеология и инженерна геология
 • Разработване на полезни изкопаеми
 • Обогатяване и рециклиране на суровини
 • Маркшаийдерство и геодезия
 • Управление на ресурси и производствени системи
 • Геология и геоинформатика
 • Приложна геофизика
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Технология на материалите и материалознание
 • Транспортна техника и технологии
 • Хидротехническо строителство
 • Хидромелиоративно строителство
 • Хидростроителство
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Химично инженерство
 • Металургия
 • Икономика на търговията
 • Международни икономически отношения
 • Управление на човешките ресурси
 • Счетоводство и контрол
 • Администрация и управление
 • Икономика на транспорта
 • Хранене и туризъм
 • Инженерна физика
 • Физика
 • Геофизика
 • Право

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Мотивиран си да усвояваш нови знания
 • Желаеш да работиш с нови технологии
 • Спазваш изискванията за вътрешния трудов ред и безопасност

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Отговорност, прецизност и дисциплина по време на работния процес
 • Инициативност и организираност
 • Желание да се реализираш във водеща компания в минната индустрия

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Месечно възнаграждение по трудов договор

 

  Придобивки
 • Служебен транспорт
 • Възможност за настаняване в общежитие

 

  Обучение и кариера
 • Придобиване на практически опит и умения в реална работна среда
 • Шанс за професионална реализация и кариера

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password