НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Електромеханошлосерът КИП и А извършва дейности, свързани с монтиране, инсталиране, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на контролно-измервателни уреди и системи за автоматизация.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Контролираш системите за регулиране и наблюдение заедно с прилежащите им периферия, датчици и софтуер
 • Следиш за правилното функциониране на предпусково – сигнализационните средства и комуникационна техника
 • Управляваш цялостния технологичен процес и всички основни механизми и отделни поточни линии при пускане, работа и спиране

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни
 • Компютърна грамотност
 • Техническа грамотност и способност да разчиташ и разработваш електрически схеми
 • Да притежаваш трета квалификационна група по електробезопаснос
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password