НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Изгражда или ремонтира носещи и вътрешни стени и други конструкции.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Извършваш зидарски, облицовъчни и мазачески работи с различна сложност
 • Извършваш подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности при зидарските и мазачески работи
 • Измерваш и изчисляваш необходимите основни и спомагателни материали, като ползваш нормативите за извършваните работи

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно образование
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство
 • Способност за работа в екип
 • Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина, отговорност, прецизност и комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password