НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Извършва техническо и технологично проучване, проектиране, експлоатация и ремонт на енергийни системи, контактни мрежи, електрически машини, електрообзавеждане и енергоснабдяване в рудника

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Осъществяваш технически и технологичен контрол
 • Осигуряваш работоспособността и доброто техническо състояние на енергетичното оборудване и на електрическите инсталации
 • Осигуряваш своевременното и качествено изпълнение на ремонта на енергетичното оборудване, на електрическите инсталации
 • Анализираш причините за аварии и престои на оборудването

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно специално електротехническо образование
 • Четвърта/ Пета квалификационна група съгласно ПБЗ при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
 • Отговорност, прецизност и комуникативност
 • Умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащане до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password