НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Цялостна организация, пряко ръководство и контрол на изпълнението на строителните обекти на дружеството.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Работиш с проекто-сметна документация: изготвяне на графици, разчитане на работни чертежи и планове
 • Осигуряваш материално-техническото снабдяване за обектите, планираш и заявяваш строителна механизация и персонал, разпределяш задачите им
 • Координираш изпълнението на СМР на строителния обект, съвместно с изпълнители, подизпълнители и възложители, съгласно сключените договори
 • Закриваш обекта и строителната площадка в имуществено и сметно отношение.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование – квалификация „Строителен инженер“ или средно специално строително образование
 • Професионален опит в изграждането на строителни обекти – минимум 2 години
 • Умения за управление на строителни бригади от квалифицирани и общи работници
 • Задълбочени познания в областта на ЗБУТ и правилата за охрана на труда на строителните обекти
 • Готовност за работа изцяло на открито, при спазване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password