НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Основните задължения на Техническия ръководител в Геострой са свързани с организацията и работата на обектите, за които отговаря, контрола и качеството на изпълняваните дейности, спазването на здравословните и безопасни условия на труд и на поставените срокове.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Организираш и ръководиш цялостната работа на обекта
 • Контролираш качеството на изпълняваните строително-монтажни дейности
 • Контролираш спазването на здравословните и безопасни условия на труд
 • Отговаряш за спазването на поставените срокове
 • Следиш за разхода на материали, планира и контролира разходите
 • Изготвяш график за работа на обекта

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Специалност: „Пътно строителство“, „Железопътно строителство“, „Мостово строителство“, „Промишлено и гражданско строителство“, “Водоснабдяване и канализация“. „Пътно строителство“, ще се счита за предимство
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 3 години
 • Добро ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност – MS Office пакет и работа с Auto CA
 • Познаване на нормативната база в строителството
 • Наличие на шофьорска книжка

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа.

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт
 • 20+ дни платен годишен отпуск според политиката на съответното дружество
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН.

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password