НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Нашият екип извършва независима и обективна проверка на стопанската дейност на дружествата в Група ГЕОТЕХМИН и дава препоръки за надграждане на постигнатото. Стремежът ни е да подкрепим дружествата при спазване на приложимото законодателство и постигане на висока оперативна ефективност. Бихме искали да привлечем в нашия екип стажант, чиито интереси са насочени към работа в корпоративна среда, в която професионалните и етични принципи на поведение имат водеща роля.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш в извършването на одит на вътрешните политики, процедури и инструкции, работни процеси, механизмите за отчитане и контрол
 • Подготвяш информация за изготвяне на докладите от проверки на системите за управление, контрол и отчетност в дружествата
 • Съдействаш за проследяване и прилагане на практика от ръководствата на дружествата на предложени от дирекция Инспекторат мерки за подобрение, свързани с дейността на съответното дружество

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършен 3-ти или следващ курс на висше образование в една от следните области: Счетоводство и контрол, Финанси, Одитинг, Финансов контрол или инженерна специалност
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Добро владеене на английски език – мин. B2
 • Шофьорска книжка (активен шофьор)
 • Отлични комуникативни умения и подход за изграждане на доверие и уважение с одитираната страна
 • Инициативност и гъвкавост
 • Умения за работа в екип
 • Готовност за еднодневни пътувания и работа на различни локации

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Трудов договор и заплащане според изискванията на българското законодателство
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Конкурентен пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Наставник, който ще те подкрепя и напътства, ще споделя с теб практически опит, знания и умения
 • Работа в екип от професионалисти, с доказан опит и успехи с най-високи стандарти на работа
 • Възможност за постоянна работа след отлично представяне по време на стажа
 • Обучения за повишаване на професионалната компетентност при ангажиране на постоянен трудов договор
 • Възможност за професионално развитие и доказване чрез реализиране на предизвикателни задачи и инициативи

 

  Баланс работа – личен живот
 • Стаж, който да стартира според твоите възможности /избор на предпочитан месец като начало на стажа/
 • Топ локация на работното място в централната част на София

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password