НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Участва в подготовката, изпълнението и последващия контрол на проектните разработки в част „Хидротехническо строителство“ с оглед сключените договори и спазване на поетите към клиентите срокове.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш в проучването на договорните условия в частта „Хидротехническо строителство“ – детайли на проекта с оглед последващото изпълнение на строителния обект
 • Запознаваш се и участваш в предпроектното планиране в частта „Хидротехническо строителство“ , етапите на самото проектно изпълнение в график, съотносим към цялостния график на проекта, част от който е възложеното задание
 • Съдействаш за подготвянето на пълна и окомплектована документация в част „Хидротехническо строителство“ в съответствие с нуждите на клиента и отговаряща на законовите изисквания
 • Си запознат и прилагаш на практика теоретичните изисквания за проектантската дейност в част „Хидротехническо строителство“

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършен 3-ти или следващ курс в инженерна специалност „Строителен инженер – Хидростроителство“ във ВУЗ или сходна специалност
 • Много добри компютърни умения (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, ползване на AutoCAD – предимство)
 • Умение за разчитане и работа с чертежи и техническа документация
 • Инициативност и желание за професионално усъвършенстване
 • Умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • 20 дни платен годишен отпуск според политиката на дружеството
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Модерна офис среда/топ локация/удобна офис локация
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password