НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Участва в подготовката, изпълнението и последващия контрол на проектните разработки в част „Електро“ с оглед сключените договори и спазване на поетите към клиентите срокове.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш в проучването на договорните условия за проектиране на електрически системи, мрежи, промишлени и минни съоръжения и детайли
 • Участваш в подготвянето на скици, технически задания и схеми в част „Електро“ към съответните проекти, по които дружеството работи
 • Съдействаш за подготвянето на пълна и окомплектована документация в част „Електро“ в съответствие с нуждите на клиента и отговаряща на законовите изисквания
 • Си запознат и прилагаш на практика теоретичните изисквания за проектантската дейност в част „Електро“

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършен 3-ти или следващ курс в инженерно-техническа специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ във ВУЗ или сходна специалност
 • Много добри компютърни умения (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, ползване на AutoCAD – предимство)
 • Умение за разчитане и работа с чертежи и техническа документация
 • Инициативност и желание за професионално усъвършенстване
 • Умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Трудов договор и заплащане според изискванията на българското законодателство
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Конкурентен пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Наставник, който ще те подкрепя и напътства, ще споделя с теб практически опит, знания и умения
 • Работа в екип от професионалисти, с доказан опит и успехи с най-високи стандарти на работа
 • Възможност за постоянна работа след отлично представяне по време на стажа
 • Обучения за повишаване на професионалната компетентност при ангажиране на постоянен трудов договор
 • Възможност за професионално развитие и доказване чрез реализиране на предизвикателни задачи и инициативи

 

  Баланс работа – личен живот
 • Стаж, който да стартира според твоите възможности /избор на предпочитан месец като начало на стажа/
 • Продължителност на стажа: 3-6 месеца
 • Трудов договор и заплащане според изискванията на българското законодателство
 • Топ локация на работното място в централната част на София

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password