НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Специалистът Здравословни и безопасни условия на труд в Геострой АД има ключова роля за опазването на здравето и живота на работещите в Дружеството, както и за спазването на здравословни и безопасни условия на труд при осъществяването на трудовите дейности в него.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Следиш за спазването на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството
 • Участваш в изготвянето на инструкции и правила в областта на здравословните и безопасни условия на труд
 • Провеждаш инструктажи и обучения по ЗБУТ
 • Участваш в изготвянето на аварийни планове в дружество
 • Участваш в дейностите по изготвяне на оценката на риска на работните места
 • Координираш работата на външни изпълнители с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност
 • Констатираш нарушения по ЗБУТ и изготвя предписания или фишове за несъответствие
 • Участваш в анализирането на обстоятелства и причини за възникването на трудови злополуки
 • Участваш в анализирането и разследването на причините за трудовия травматизъм
 • Координираш и подпомагаш дейностите на Службата по трудова медицина

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше техническо образование – като строителен профил ще се счита за предимство
 • Опит при работа със системи за интегрирано управление – ще се счита за предимство
 • Предишен опит на релевантна позиция – ще се счита за предимство
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет
 • Познаване на нормативната уредба в областта на ЗБУТ
 • Наличие на шофьорска книжка
 • Отговорност, комуникативност, дисциплинираност и умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт/средства за транспорт
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Финансова подкрепа при повишаване на образователна степен в областта на дейност на дружеството
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password