НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Работа в утвърдено дружество. Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес – подизпълнители, доставчици, партньори и др. Изготвяне на справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителните обекти.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Познаваш проектно-сметната документация, техническата спецификация за изпълнение на работите, работните калкулации на база проектно-сметната документация, офертните калкулации и договорната документация.
 • Подготвяш, отчиташ и актуваш изпълнените СМР към Възложителя, които проверяваш съвместно с технически ръководител
 • Изготвяш и окомплектоваш протоколи и актове по Наредба №3, работейки съвместно с технически ръководители и геодезисти.
 • Следиш измененията в проектно-сметната документация, в това число пропуски и при констатации на такива, сигнализираш своевременно.
 • Проверяваш и контролираш офертни цени по договори и анекси към Възложителя и Подизпълнители, за актуване и отчитане на изпълнени СМР.
 • Разработваш линейни графици по проекти и следиш за напредъка по тях.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Подходящо образование – висше или средно специално
 • Добра компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип
 • Организираност и спазване на поставените срокове
 • Изградено чувство за отговорност и планиране на приоритети в дейността

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати.

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Офис среда с удобна офис локация
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password