НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Основните задължения на Специалист ПТО в Геострой са свързани с проучване и познаване на проектно-сметната документация, отчитане и актуване на изпълнените СМР към Възложителя, подготвяне и окомплектоване на протоколи по Наредба №3, изготвяне на линейни графици по проекта.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Проучваш и познаваш проектно-сметната документация, техническата спецификация за изпълнение на работите, офертните калкулации и договорната документация
 • Подготвяш, отчиташ и актуваш изпълнените СМР към Възложителя, които проверяваш съвместно с техническия ръководител
 • Подготвяш и окомплектоваш протоколи по Наредба №3 съвместно с технически ръководители, геодезисти и представители на строителна лаборатория
 • Следиш за пропуски в проектно-сметната документация
 • Проверяваш и контролираш офертни цени по договори и анекси към Възложителя и Подизпълнители за актуване и отчитане на изпълнени СМР
 • Изготвяш линейни графици по проекти и следиш за напредъка по тях

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше или средно техническо образование – висше ще се считат за предимство
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 2 години
 • Добро ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност – MS Office пакет и работа с Auto CAD
 • Познаване на нормативната база в строителството
 • Комуникационни и организационни умения

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт
 • 20+ дни платен годишен отпуск според политиката на съответното дружество
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password