НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Основните задължения на Специалист Анализ и контрол в Геострой са свързани с организиране и изпълнение на цялостната дейност, свързана с изготвянето и актуализирането на отчетите, които са отговорност на отдела, както и извършва контрол на офертите, договорите и актовете във връзка с всички обекти, по които работи компанията.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш в процесите по бюджетиране и планиране на дейността
 • Изготвяш месечни управленски отчети и анализи за управлението на компанията
 • Равняваш управленски с финансови отчети
 • Следиш и анализираш отклоненията на реално отчетените данни спрямо планираните и прогнозирани такива, както и следиш ключови показатели на дейността
 • Изготвяш справки и анализи за финансовата и оперативната дейност на дружеството за целите на вземане на решения от страна на ръководството
 • Извършваш предварителен, текущ и последващ контрол на възникнали разходи и задължения
 • Сътрудничиш с други отдели за разработване и оптимизация на финансовите процеси и показатели
 • Правиш оценка на финансовата устойчивост и рентабилност на дейността и на отделните проекти
 • Участваш в изготвянето на краткосрочни и дългосрочни прогнози на паричните потоци

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Икономическо образование – с предимство са кандидати със специалност „Финанси“ или „Счетоводство и контрол“
 • Предишен опит на подобна позиция, като финансов анализатор или одитор
 • Предишен опит при работа със счетоводен продукт – АЖУР-L – ще се счита за предимство
 • Много добри познания за работа с MS Excel
 • Аналитичност, инициативност, отговорност, дисциплинираност, умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт
 • 20+ дни платен годишен отпуск според политиката на съответното дружество
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password