НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Специалиста Подбор и обучение в Геострой има ключова роля за привличането и задържането на таланти в дружеството, за подобряване на тяхното представянето, за повишаване на ангажираността и позитивното преживяване, както и за превръщането на дружеството в желан работодател.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Отговаряш за цялостния процес по подбор на персонала
 • Отговаряш за цялостния процес по обучение на персонала
 • Отговаряш за цялостния процес по анкетиране на персонала
 • Отговаряш за цялостния процес по оценка на трудовото представяне на административния персонал на дружеството
 • Отговаряш за цялостния процес по реализация на дуална форма на обучение с партньорски организации (Професионални гимназии)
 • Изготвяш и периодично актуализираш годишен бюджет за обучение и годишна програма за обучение
 • Поддържаш база данни за проведени обучения и подбори
 • Участваш в реализирането на различни КСО инициативи, фирмени събития и други мероприятия
 • Отговаряш за организирането и реализацията на Стажантска и Стипендиантска програма в дружеството

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование – икономически или психологически профил
 • Опит при работа с Програмен продукт ОМЕКС
 • Предишен опит на релевантна позиция – ще се счита за предимство
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет
 • Познаване на нормативната уредба в областта на ЗБУТ
 • Отговорност, комуникативност, дисциплинираност и умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа.

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Средства за транспорт
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията.

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН.

 

  Баланс работа – личен живот
 • Модерна офис среда/ Удобна офис локация
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password