НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Управлява автокран, като обслужва машини и оборудване, гарантира сигурността на товара и спазва технологичните изисквания за работа с автокран.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Управляваш автокрана, контролираш провисването на закачването на товара, повдигането, преместването и спускането
 • Осъществяваш управление на ходовото, повдигателното и въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения
 • Участваш в техническото обслужване на машината

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно техническо образование
 • Свидетелство за правоспособност за работа с автокран до 16 тона
 • Свидетелство за правоспособност за работа с автокран I степен – над 16 тона ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password