НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Управлява и обслужва товарни автомобили със или без ремаркета и подемни съоръжения, както и автомобили за превоз на промишлени стоки, суровини, материали, течности и др. на къси и дълги разстояния в градска и извънградска среда.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Осъществяваш превоз на товарите до определеното им местоназначение за най-кратко време, по най-краткия маршрут, при абсолютно гарантиране сигурността на товара и технологичните изисквания за този вид дейност
 • Пренасяш и предаваш съпътстващата товара документация и отчетните пътни листа на превозното средство
 • Отговаряш за правилната и безопасна експлоатация на товарния автомобил и спазваш нормативните изисквания за движение по пътищата и специфичните обозначения за превоз на тежки и извънгабаритни товари.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършено средно образование – препоръчителен профил „Транспорт“ /Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Водачи на машини и съоръжения и др./
 • Валидни лични документи: Свидетелство за правоуправление на МПС с необходимата категория за товарни автомобили с товароподемност над 3 тона, Карта за квалификация на водач на МПС, Удостоверение за психологическа годност, Карта на водача
 • Познания за нормативните изисквания за безопасно движение на пътно-превозни средства и тежка техника – правила на движение, обозначаване на товари и др.
 • Професионален опит – 3 години – ще бъде предимство за твоята кандидатура.

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password