НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

За отдел „Счетоводство“, търсим да назначим отговорна и мотивирана личност за позицията – Счетоводител

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Осчетоводяваш разходи и дълготрайни активи
 • Осчетоводяваш банкови и касови операции в лева и валута
 • Изготвяш справки за вземания и задължения по контрагенти
 • Изготвяш справки по видове приходи, разходи и материални запаси
 • Проверяваш документи
 • Анализираш счетоводни сметки
 • Документираш вътрешнофирмени доставки
 • Водиш документация на самостоятелен обект

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършено висше икономическо образование, предимство ” Счетоводство и контрол” или „Финанси“
 • Професионален опит – не по-малко от 3 години трудов стаж по специалността
 • Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
 • -Счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право
  -Реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи

 • Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност
 • Умения за работа с MS Office, добро умение с Excel
 • Способност за учене и адаптиране в бърза и динамична среда
 • Добре организирана личност, ориентирана към постигане на резултати
 • Комуникативност и умение за работа в екип
 • Позитивно мислене

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт/средства за транспорт/паркинг
 • Храна и напитки на преференциални цени
 • 20 дни платен годишен отпуск според политиката на дружеството
 • Финансова подкрепа при раждане на дете
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Модерна офис среда/топ локация/удобна офис локация
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password