НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Ние предоставяме специализирани консултантски услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на мините – от проучването през разработването и експлоатацията до затварянето им. Разполагаме със специализирани проектантски екипи с богат международен опит, покриващи всички части, необходими за минната индустрия.

С оглед на обема и вида проекти, върху които работим, търсим водещ проектант на групата ни за Хидротехническо строителство, който да осъществява организация, ръководство и контрол на цялостната проектна разработка в тази част от дейността ни като носи отговорност за спазване на поетите към клиентите срокове и гарантиране на най-високо качество на изпълнението.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Ръководиш предпроектното планиране в частта Хидростроителство, етапите на самото проектно изпълнение в график, съотносим към цялостния график на проекта
 • Планираш ресурсното обезпечаване на проектната дейност в частта Хидростроителство, съобразно основния договор за изпълнение на проекта
 • Отговаряш за хода на проектните разработки в частта Хидростроителство по отношение на спазване на установените срокове, осъществяваш контрол и гарантираш качеството на предадените от проектантската група проекти
 • Представяш и отговаряш за навременното съгласуване на проекта в част Хидростроителство с другите проектантски групи, разработващи останалите конструктивни части на проекта
 • Отговаряш за изработването на пълна и окомплектована документация в част Хидростроителство в съответствие с нуждите на клиента и отговаряща на законовите изисквания
 • Поемаш отговорност и защитаваш на Технически съвет изготвените от проектантската група проекти в част Хидростроителство

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше инженерно образование – степен „Магистър“: специалност Хидростроителство или Хидротехническо строителство
 • Професионален опит – минимум 7 години
 • Предходен релевантен опит като водещ проектант, който ще считаме за предимство
 • Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност
 • Умения за работа с AutoCAD Civil 3D, GeoStudio/Geo 5, Pipeflow Expert, HEC-RAS и/ или сходни
 • Владеене на английски език – минимално ниво: B2
 • Шофьорска книжка – кат. В, която ще считаме за предимство
 • Инициативност, отговорно отношение към качествено изпълнение в срок на поетите проекти
 • Готовност за дневни пътувания извън София

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • 20 дни платен годишен отпуск
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Изключително удобна локация в централната част на София
 • Гъвкаво работното време
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password