НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Основните задължения на Ръководител проект в Геострой са свързани с цялостна реализация и ефективно управление на строителните обекти – предпроектно планиране, проектно изпълнение – график, обектова инженерна дейност, ресурсно обезпечаване, договори и контакти с подизпълнители и доставчици, документация и отчитане, бюджет и финансов резултат.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Отговаряш за точното изпълнение на проекта в правилна технологична последователност, съобразно утвърдения проектен график, с необходимото качество на строителните работи, съгласно изискванията на нормативните документи и договора с възложителя.
 • Уточняваш детайлите за бъдещите работи по проекта с проектантите и инвеститора
 • Контролираш за недопускането и незабавното отстраняване на некачествени СМР, констатирани по време на изпълнението и приемането на строителството или в рамките на гаранционния срок.
 • Участваш в разработването на план за необходимите подизпълнители и доставчици, следиш за изпълнението на договорните им задължения, приемаш и одобряваш тяхната работа.
 • Съобразно договорните разчети планираш и взимаш участие в текущ подбор на персонал за проекта за всички длъжностни и квалификационни нива.
 • Организираш и контролираш процедурата по приемането на изпълнените работи от страна на инвеститора и инстанциите до подписване на Акт 16 и/или издаване на разрешение за ползване.
 • Контролираш и отговаряш за поддържането чистотата на строителната площадка и правилното съхранение на материали и строителни отпадъци.
 • Отговаряш за правилното водене на досието на обекта/проекта при поддържане на пълна и точна проектно-сметна документация.
 • Предоставя на Възложителя цялата необходима информация, свързана с текущия напредък в развитието на проекта и документи, отразяващи извършването и отчитането на строителството.
 • Отговаряш за целесъобразното разпределение на персонала, нает за проекта, като формулираш точни, времево и целево обвързани задачи към всеки член на проектния екип.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше или средно техническо образование – Специалност: „Промишлено и гражданско строителство“, “Водоснабдяване и канализация“, ССС или сходна ще се считат за предимство
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 3 години
 • Добро ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност – MS Office пакет и работа с Auto CAD
 • Познаване на нормативната база в строителството
 • Наличие на шофьорска книжка

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Служебен транспорт
 • 20+ дни платен годишен отпуск според политиката на съответното дружество
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН.

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password