НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Организира процеса на технологично приготвяне на асфалтовите смеси като управлява асфалтосмесителната машина с необходимите познания за приготвяне на готов продукт и съгласно утвърдени рецептури.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Изпълняваш работните рецептури за приготвянето на асфалтовите смеси – обем, дозировка, необходима температура
 • Се грижиш за правилното съхранение на входящите суровини – инертни материали, битум и др.
 • Извършваш текущ ремонт на асфалтосмесителната машина при малки повреди и аварии
 • Имаш готовност за работа на открито, на територия на строителен и/или производствен обект при гарантирано спазване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно образование
 • Завършен квалификационен курс за Оператори на асфалтосмесителна машина – ще бъде разглеждан като предимство за твоята кандидатура
 • Професионален опит от 1 година – ще бъде зачетен като предимство
 • Познания за работните схеми на асфалтосмесителните машини и отделните ѝ агрегати – ще бъде разглеждано като предимство
 • Познания за основните строителни дейности, извършвани на обекти и за подходящото време на включване на асфалтосмесителната техника в строителния процес.

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password