НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Извършва почистване и подравняване на терени и пътища, пробутване и събиране на материали на депо, товари и премества инертни материали, пръст и растителност.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Изпълняваш стриктно зададените работни операции, съобразно плана и графика за почистване и подравняване на обекта, на който се извършва дейността
 • Грижиш се за правилната експлоатация на пътно-строителната машина, съгласно работните инструкции – без претоварване и създаване на опасност за работещите на обекта
 • Извършваш текущото обслужване на машината – оглед преди работа, проверка на горивото, работните системи, гумите и смазочните материали, демонтаж на аварирали дребни части и детайли
 • Имаш готовност за работа на открито, на територия на строителен и/или производствен обект при гарантирано спазване на безопасни и здравословни условия на труд

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Завършено средно образование – препоръчителен профил „Транспорт“ /Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Водачи на машини и съоръжения и др./
 • Завършен квалификационен курс и притежаване на валидно Свидетелство за правоспособност за работа с ПСМ – багер, фадрома, челен товарач и др.
 • Знания за нормативните изисквания за безопасно движение на пътно-превозни средства и тежка техника – правила на движение, обозначаване на товари и др.
 • Професионален опит от 1 година – ще бъде зачетен като предимство
 • Познания за основните дейности, извършвани на обектите и операциите, изискващи включване на пътно-строителната машина с цел избягване на престой на техниката и нарушаване на цялостния график на обекта.

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password