НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Осигурява и поддържа нормален режим за работа на оборудването на бетоносмесителната инсталация, съгласно технологичните процеси за приготвяне на бетон.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Изпълняваш стриктно работните рецептури за приготвянето на бетонните смеси – обем, дозировка, гъстота на готовия бетон
 • Грижиш се за правилното съхранение на входящите суровини – инертни материали, химически добавки и др.
 • Контролираш качеството на получените бетонни разтвори и смеси
 • Извършваш текущ ремонт на бетоносмесителната инсталация при малки повреди и аварии

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно образование
 • Завършен квалификационен курс за Оператори на бетоносмесителна инсталация – ще бъде предимство за твоята кандидатура
 • Професионален опит от 1 година – ще бъде зачетен като предимство
 • Познания за принципната схема на работа на бетоносмесителните инсталации и отделните ѝ агрегати – ще бъде зачетено като предимство
 • Познания за основните строителни дейности, извършвани на обектите и за подходящото време на включване на бетонните смеси в строителния процес.

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password