НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Оперативният счетоводител в Геострой АД има ключова роля за изпълнението на разнородните проекти в Дружеството – индустриални обекти, пътища, магистрали, сгради, тунели, метростанции. Нашият сплотен екип от професионалисти отговаря за навременното обработване на финансово-счетоводни документи.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Отговаряш за коректното и своевременно въвеждане, обработване и осчетоводяване на финансово-счетоводни документи, съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти
 • Изготвяш ежедневни и периодични справки и анализи за целите на счетоводството
 • Извършваш първична обработка на документи
 • Подготвяш отчети при одиторска заверка и данъчна защита

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование с професионална квалификация счетоводство, икономика, финанси
 • Познаване на нормативната уредба, счетоводното, трудовото и данъчно законодателство
 • Умения за работа със счетоводен софтуер – АЖУР
 • Допълнителни умения – работа с MS Excel, MS Word и MS Outlook
 • Отговорност, аналитично мислене и прецизност при изпълнение на задачите
 • Умения за управление на време и определяне на приоритети
 • Способност за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа.

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Допълнителни застраховки според спецификата на дейността
 • Средства за транспорт
 • 20+ дни платен годишен отпуск според политиката на дружеството
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията.

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентностите
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН.

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници
 • Гъвкаво работно време.

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password