НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Ръководи дейността на смяната, следи и контролира цялостния производствен процес и технологични параметри. Контролира правилната експлоатация на оборудването в цеха

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Осигуряваш организацията на работното място, съгласно утвърдения технологичен режим
 • Организираш работата в цеха и упражняваш контрол върху нея по време на смяната
 • Отговаряш за надеждността и безаварийната работа на машините и съоръженията, като организираш извършването на своевременна и ефективна поддръжка и ремонт на оборудването

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше инженерно-техническо образование
 • Компютърна грамотност MS Office
 • Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password