НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Oсигуряване поддръжката и актуализацията на приложния Database софтуер

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Въвеждаш данни в базата данни и администрираш системата за контрол на достъп;
 • Създаваш копия (бекъпи) на базите данни и възстановяваш данните, когато е необходимо
 • Изготвяш регулярни отчети и справки от базите данни и информационните системи
 • Участваш в анализиране специфичните нужди във фирмата от приложни програми, изготвяне на задания за нови софтуерни продукти, осигуряване интеграцията между отделните модули и системи.

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование – Завършен II, III или IV курс на обучение в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“. Дипломирани млади специалисти в следните специалности „Информатика“, „Информационни технологии“, „Компютърни технологии“, „Софтуерни технологии“, „Компютърно и софтуерно инженерство“;
 • Отлично владеене на английски език
 • Отлична компютърна грамотност
 • Основни познания по C++ или C#
 • Основни познания по бази данни и системи за управление на бази данни
 • Основни познания по SQL
 • Основни познания по операционни системи
 • Креативно мислене и творческа нагласа
 • Познаване на графична система, напр. AutoCad
 • Отговорност, организираност и инициативност
 • Стремеж към самообучение и самоусъвършенстване
 • Желание за професионално развитие и надграждане на придобитите знания и умения

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Служебен транспорт
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Менторство и придобиване на практически опит
 • Възможност за идентифициране на собствените възможности и потенциал за развитие
 • Интересна работа в динамична и развиваща се ИТ организация
 • Запомнящи се екипни активности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password