НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Работа в утвърдено дружество. Геодезически измервания, обработка и записване на данни. Извършване на трасировъчни работи и контрол на строителните обекти.

<!–

 • Геодезия
 • Маркшайдерство и геодезия

–>
 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш при извършването на геодезическа работа, свързана с производствените задачи, по всички обекти на фирмата
 • Работиш с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS
 • Познаваш нормативната уредба свързана с геодезията и друга, необходима за качествено изпълняване на възложените работи

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Подходящо образование – студенти, завършили 3-ти, 4-ти или 5-ти курс, специалност „Геодезия“
 • Добра компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип
 • Организираност и спазване на поставените срокове
 • Изградено чувство за отговорност и планиране на приоритети в дейността
 • Възможност за пътуване в страната

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно застраховане – пакет Лукс
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password