НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Механошлосерът извършва дейности, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията. Окачествява и изпитва монтираните или ремонтираните машини и съоръжения.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Извършиш по безопасен начин дейности по поддръжка, инсталиране, ремонт и откриване на неизправности по механооборудването
 • Извършиш монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията
 • Участваш в реконструкции, модернизации и изпитвания на съществуващите машини и съоръжения

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Средно техническо образование
 • Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията
 • Познания по основите на механиката и технологията на металите
 • Познания по основите на механиката и технологията на металите

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password