НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Тази роля извършва проучване и анализ на предоставените проектни документации, проверка и изготвяне на количествени сметки, изготвяне на технически предложения и календарни графици, определяне на необходимата ресурсна обезпеченост за съответния проект, систематизиране на информацията по изпълнението на проекта. Организира работата по изготвяне на тръжна документация, съгласно процедурите по ЗОП в частта технически предложения.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Участваш в процеса по изготвяне на ценовата и техническа част на офертите
 • Запознаваш се с много и различни проекти и участваш в планирането и организацията на изпълнението
 • Извършваш цялостен анализ на приключили проекти, по искане на ръководството
 • При необходимост извършваш дейности по допълнително планиране по вече спечелени договори

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше техническо образование – в сферата на строителството.
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 3 години.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office пакет; MS Project, Visio
 • Работа със специализиран софтуер за ценообразуване– Гауди, Building Manager e предимство
 • Опит и/или познания в областта на Закона за обществените поръчки и ФИДИК

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати
 • Финансов стимул по програма препоръчай кандидат за работа.

 

  Придобивки
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване – пакет Лукс
 • Средства за транспорт
 • Финансова подкрепа при раждане на дете и сключване на граждански брак
 • Преференциални условия за продукти и услуги в дружества – партньори на компанията

 

  Обучение и кариера
 • Запомнящи се екипни активности
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Широки възможности за професионално и кариерно развитие в дружеството и Група ГЕОТЕХМИН

 

  Баланс работа – личен живот
 • Удобна офис локация
 • Преференциални цени за служители при закупуване на карта MultiSport
 • Възможност за участие в различни благотворителни и доброволчески инициативи
 • Отбелязване на международни, национални и професионални празници

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password