About the Company

За компанията

Геопроект ЕООД е специализирано в комплексното проектиране на промишлени, граждански и екологични обекти, в изработването на проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи обекти и технико-икономически проучвания, анализи и експертизи. Нашата най-нова сфера на дейност са стратегическото и тактическото минно планиране, геоложките проучвания, оценки и анализи на находища на полезни изкопаеми.

Възможността да работиш в Геопроект в сферата на проектирането и специализираните консултантски услуги дава не само широки възможности за кариерно израстване. Това е и предизвикателство за хора, които искат да бъдат част от значими бизнес проекти. Привличаме специалисти със съвременни знания и стремеж към нови технологии, проактивни, амбициозни, готови да възприемат опита на нашите доказани експерти и да продължат развитието на дружеството и своя възходящ професионален път.


Основна информация
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password